Termeni si conditii


Aceasta informare se refera la candidatura pentru un post din cadrul RAP Group si se aplica candidaților. Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate in Secțiunea 2 de mai jos in următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

Scop Temei legal
1 Participarea la procedura preliminara de angajare (selectie cf. pregatirii profesionale din CV si/sau altor oferte de munca trimise candidatilor) Consimțământ expres
2 Asigurarea cerintelor si conditiilor legate de ocupare a unui post – participare la interviurile de angajare Consimțământ expres
Obligații legale
Demersuri în vederea executării unui contract
3 Îndeplinirea formalitatilor legale cu privire la angajare Consimțământ expres
Obligații legale
Executarea unui contract

1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de catre Societate in scopul mentionat mai sus sunt cele obtinute direct de la candidatul la încadrare, prin Curricullum Vitae și alte acte care îl susțin.

Scop Categorii de date prelucrate
1 Participarea la procedura preliminara de angajare (selectie cf. pregatirii profesionale din CV si/sau altor oferte de munca trimise candidatilor) Date furnizate prin C.V:, nume, prenume, sexul, adresa, localitate, formare profesionala – studii, domeniul de pregătire si calificare, semnătura, nr. telefon, adresă de e-mail, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate furniza direct;
2 Asigurarea cerintelor si conditiilor legate de ocuparea unui post – participarea la interviurile de angajare Nume, prenume, sexul, adresa, localitate, formare profesionala – studii, domeniul de pregătire si calificare, semnătura, nr. telefon, adresă de email, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate furniza direct; Copii dupa actele de identitate, de studii, calificari si autorizatii, permis de conducere, cont bancar
3 Îndeplinirea formalitatilor legale cu privire la angajare Nume, prenume, CNP data nașterii, adresa domiciliului, semnătura, nr. telefon, adresă de e-mail, specialitate, alte date cu caracter personal pe care candidatul le poate le furniza direct; Copii dupa actele de identitate, de studii, calificari si autorizatii, permis de conducere, cont bancar

2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea a colectat datele cu caracter personal din urmatoarele surse: direct de la persoana vizată sau delegați ai acestora.

3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Societatea foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre acestia au calitatea de persoane imputernicite de operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmează:

Acestor companii le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi folosite in limita obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Societate. Datele cu caracter personal pe care Societatea le divulga catre persoanele imputernicite să le prelucreze sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal in vederea realizarii serviciilor respective si, totodata, le solicitam sa nu foloseasca datele cu caracter personal in niciun alt scop. Depunem toate eforturile sa ne asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal mentionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatii. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea Națională de Administare Fiscală dar și alte autorități, după caz.

4. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”), desi acest aspect nu este folosit in mod uzual. Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre Societate catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”). Datele cu caracter personal mentionate in aceasta notă de informare nu sunt transferate catre state care nu asigura protectie adecvata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Durata prelucrarii

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. In situatia in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala pentru a continua prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele perioade de timp:

Scop Durata de prelucrare
1 Participarea la procedura preliminare de angajare (selectie cf. pregatirii profesionale din CV si/sau altor oferte de munca trimise candidatilor) C.V. si documente aferente acestuia – 1 an
2 Asigurarea cerintelor si conditiilor legate de ocuparea unui post – participarea la interviurile de angajare Pe durata de timp strict necesara pentru a asigura cerintele si conditiile legate de procedura de angajare. Daca aceasta nu se finalizează, datele colectate vor fi păstrate pentru […] ani
3 Îndeplinirea formalitatilor legale cu privire la angajare Durata de timp necesara conform reglementarilor legale aplicabile

6. Procesul decizional automatizat și crearea de profiluri

Datele cu caracter personal mentionate in prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

7. Refuzul prelucrarii si consecintele sale

Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. In situatia in care nu furnizați datele cu caracter personal in scopul mentionat mai sus, aceasta atrage imposibilitatea participării la procedurile de încadrare și, după caz, imposibilitatea Societății de a îndeplini anumite obligații legale

8. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Societatea va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@rap-group.ro

Responsabilul cu Protectia Datelor

Puteti adresa orice intrebare cu privire la acest document Responsabilului cu Protectia Datelor, Attila Albu care poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail office@rap-group.ro